O projekcie

Prywatna Szkoła Podstawowa Spółki Oświatowej „Scholasticus” realizuje z dofinansowaniem, udzielonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, projekt pn. „Ekopracownia w Scholasticusie”. W ramach projektu przeprowadzone zostały w jednej z klasopracowni szkoły prace remontowe, zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt audio-video i komputerowy, doposażono pracownię w meble. Ogólna wartość projektu wynosi: 39.000,00 zł, w tym kwota dotacji z WFOŚiGW wynosi 27.200,00 zł.

Nowoczesne zaplecze techniczne Eko-pracowni stanie się miejscem kształcenia aktywności uczniów w tworzeniu własnej wiedzy o środowisku, umiejętności, postaw i nawyków, mających na celu wyrobienie gotowości do podejmowania działań proekologicznych, a także zachowania szacunku do przyrody Pozwoli zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresować jego pięknem, ochroną jego zasobów oraz dostrzec wpływ człowieka na degradację środowiska. Eko-pracownia pomoże w praktycznym wykorzystaniu zdobytych przez uczniów informacji na tematy ekologiczne oraz stanie się atrakcją i zachętą dla ekologów z najmłodszych klas. Będzie to miejsce do pracy, nauki i zabawy.

www.zainwestujwekologie.pl

logo wfsp

;