Wykaz zajęć pozalekcyjnych

     WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

          W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

L.p. Rodzaj zajęć Klasy Dzień Godzina Nauczyciel prowadzący Sala
1. Koło historyczne IV - VII środa 8 godz. lekcyjna p. E. Ciuksza prac. matematyczno-chemiczna
2.  Koło informatyczne I - III piątek 7 godz. lekcyjna p. E. Kociemska prac. informatyczna
3.  Koło informatyczne IV - VII poniedziałek 7 godz. lekcyjna p. M. Przybył prac. informatyczna
4.  „Sprawne rączki” – zajęcia rozwijające sprawność manualną I - III czwartek 7 godz. lekcyjna p. A. Piotrowska-Zacharska sala kl. II
5.  Sport I - II piątek 7 godz. lekcyjna p. P. Majcherski sala gimnastyczna
6.  Sport III - IV czwartek 8 godz. lekcyjna p. P. Majcherski sala gimnastyczna
7.  Sport V - VII wtorek 8 godz. lekcyjna p. P. Majcherski sala gimnastyczna
8.  Koło muzyczne I - IV środa 7 godz. lekcyjna p. B. Łyko prac. językowa
9.  Zabawy z językiem angielskim I - II wtorek 7 godz. lekcyjna p. A. Ronkiewicz sala kl. II
10.  „I like English” – zajęcia z języka angielskiego III - IV środa 7 godz. lekcyjna p. I. Smolińska sala kl. III b
11. 

Koło naukowe

„Alfa i Omega”

IV-VII czwartek 8 godz. lekcyjna p. P. Terkiewicz prac. matematyczno-chemiczna
12.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki IV-VII piątek 0 godz. lekcyjna p. P. Terkiewicz prac. matematyczno-chemiczna
13.  Klub małego ekologa I - III poniedziałek 7 godz. lekcyjna p. K. Pawlikowska sala kl. I
14.  Koło przyrodniczo-geograficzne IV – VII środa 8 godz. lekcyjna p. A. Atemborska prac. ekologiczna
15.  Koło języka angielskiego V – VII poniedziałek 7 godz. lekcyjna p. M. Stanisz prac. matematyczno-chemiczna
16.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego IV – VII środa 0 godz. lekcyjna p. A. Drozd prac. matematyczno-chemiczna
;