O patronacie

 „Scholasticus” stawia na wszechstronny rozwój uczniów, dlatego też szkoła zawarła umowę o patronacie naukowym nad najstarszymi klasami z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Czym jest patronat naukowy?

Patronat naukowy jest umową partnerską między uczelnią wyższą a szkołą stwarzającą uczniom nowe możliwości rozwoju, a nauczycielom pozwalającą na wymianę doświadczeń z kadrą akademicką.

Uczniowie szkoły „Scholasticus” będą uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych na terenie Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, brać udział w wykładach, prelekcjach i warsztatach prowadzonych przez pracowników naukowych na terenie naszej szkoły. 

pl

;