Koło naukowe Alfa i Omega

Uczestnicy zajęć koła naukowego "Alfa i Omega" odkrywają to, czego nie można zauważyć na co dzień. Wraz z nauczycielami matematyki i przyrody uczniowie przeprowadzają doświadczenia, obserwują, planują własne eksperymenty, tworzą modele, ale przede wszystkim uczą się -  dobrze się bawiąc. Tu nie obowiązuje ścisły podział na przedmioty szkolne, bo poznając struktury przyrody nie można lekceważyć procesów i zjawisk, które im towarzyszą.  

;