Koło informatyczne

Udział w proponowanych zajęciach przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Na zajęciach zostają wprowadzeni w świat Internetu, przestrzegając zasad bezpiecznego i świadomego korzystania z informacji znajdujących się w sieci, a także krytycznego podejścia do ich wiarygodności. Nabywają umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. Poznają zasady udostępniania danych z poszanowaniem praw autorskich i licencji. Zajęcia odbywają w 3 grupach wiekowych.

;