Klub Małego Ekologa

Hasłem przewodnim jest  „Jesteśmy ekologiczni - dzięki nam świat będzie śliczny”. Na cotygodniowych zajęciach uczniowie poznają  zagrożenia dla świata płynące ze strony człowieka, a także sposoby jak zapobiegać zanieczyszczeniu wody, powietrza, gleby. Poszerzają swoją wiedzę na temat Narodowych Parków Krajobrazowych, zdobywają wiedzę dotyczącą objętych ochroną gatunków roślin i zwierząt. Staramy się zainteresować innych uczniów tematem ekologii prezentując swoje prace i zachęcając do udziału w akcjach ekologicznych.

;