Koło historyczne

Uczniom klas starszych proponujemy dodatkowe zajęcia, których celem jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań historycznych, pogłębienie wiedzy o przeszłości, jak i przygotowanie do konkursów i olimpiad historycznych. Ważnym zagadnieniem jest kształtowanie właściwej postawy Polaka i Europejczyka oraz miłości do własnego regionu w myśl słów: „ Cudze chwalicie, swego nie znacie – sami nie wiecie, co posiadacie”.

;