Sport

Wykorzystując naturalną potrzebę ruchu, proponujemy naszym uczniom zajęcia sportowe, które wspierają wszechstronny rozwój i zaszczepiają potrzebę uprawiania sportów. Zajęcia prowadzone są w 3 grupach wiekowych. W trakcie ćwiczeń, gier zespołowych i zabaw uczniowie mogą nie tylko rozwijać zainteresowanie daną dyscypliną sportową, podnoszą ogólną sprawność i wydolność organizmu, ale również nabywają umiejętności panowania nad emocjami, przestrzegania zasad fair play, zdrowej rywalizacji
i integracji zespołowej.

;