Sprawne rączki

Są to zajęcia rozwijające sprawność manualną i dedykowane przede wszystkim najmłodszym uczniom. Uczestnicy rozwijają myślenie twórcze, wyobraźnię

przestrzenną, spostrzegawczość, ale również uczą estetyki, cierpliwości i dokładności.

;