Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia te dedykujemy uczniom pragnącym rozwijać i doskonalić swoje zdolności i umiejętności językowe oraz zainteresowanych kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych.Dzięki zajęciom uczniowie nie tylko poszerzą swoje horyzonty, ale zdobędą też wiedzę w sposób atrakcyjny i ciekawy. Jednym z celów jest również przygotowanie do konkursów i uroczystości szkolnych oraz dalszego kształcenia. Zajęcia prowadzone są w 3 grupach wiekowych. Dla najmłodszych dzieci proponujemy „Zabawy z językiem angielskim”, dla starszych zajęcia pod hasłem „I like English”, a dla najstarszych koło przedmiotowe.

 

;