Plan lekcji

PONIEDZIAŁEK
  I II III IV Va Vb VI VIII
0. ---------- ---------- ----------- robotyka        Ś ------------ ------------ ------------ fizyka  JN
1. robotyka Ś ed. wczesn. W-F przyroda PG technika  A matematyka JA matematyka H  fizyka  JN
2. ed. wcz.  /j.ang kl.3 robotyka Ś ed. wczesn. j. polski JA W-F technika A matematyka  H   biologia PG
3. j.ang.H /ed.wcz. ed. wczesn. ed. wczesn. technika A matematyka  JA robotyka  Ś geografia PG matematyka  H  
4. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. W-F matematyka  JA godz.wych. JN technika A matematyka H
5. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. matematyka  H   j. polski PG plastyka  A   W-F conversation JA
6. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. matematyka  H  j. polski PG W-F conversation JA j. polski Ś
7. ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- --------- -------- j. polski Ś
 

WTOREK

 

  I II III IV Va Vb VI VIII
0. ---------- ---------- ----------- ---------- -----------      ----------- ------------ ------------          
1. religia ed. wczesn. W-F j. polski JA plastyka A j. angielski Ś matematyka H godz.wych. PG
2. W-F ed. wczesn. religia j. polski JA j. angielski Ś j. niemiecki PG matematyka H j. niemiecki JN
3. ed. wczesn. religia conversation plastyka A j. niemiecki PG matematyka Ś   j. ang. JA /        j. niem. JN W-F
4. ed. wczesn. informatyka ed. wczesn.   j. ang. JA /  j. niem. JN W-F historia Ś godz. wych. H WOS PG
5. ed. wczesn. j. angielski ed. wczesn. historia Ś W-F j. polski PG j. niem. JN /       j. ang. JA historia H
6. ed. wczesn. W-F ed. wczesn. j. niem. JN /       j. ang. JA historia Ś j. polski A historia PG j. angielski H
7. ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- --------- j. polski       PG j. angielski H

 

ŚRODA

  I II III IV Va Vb VI VIII
0. ---------- ---------- ----------- ---------- ----------- j. polskiJN ------------ j. polski  JA
1. ed.wcz.A/ j.ang. religia informatyka W-F j. polski JN matematyka Ś plastykaA j. angielski  JA
2. j.ang.A/      ed. wcz. ed. wczesn. religia W-F j. angielski JN matematyka Ś inform. /        j. ang. JA matematyka PG
3. religia ed. wczesn. ed. wczesn. matematyka H j. angielski JN W-F j. ang. JA/ inform. matematyka PG
4. ed. wczesn. conversation ed. wczesn. matematyka H matematyka  Ś W-F religia PG informatyka
5. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. conversation JA matematyka  Ś j. angielski   H j. polski JN W-F
6. ed. wczesn. W-F j. angielski j. polski JA informatyka j. angielski   H j. polski JN religia A
7. ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- --------- -------- ------------
 
CZWARTEK
  I II III IV Va Vb VI VIII
0. ---------- ---------- ----------- ----------- robotyka Ś ----------- j. ang. JA/         j. niem. JN chemia PG
1. W-F j. angielski robotyka Ś przyroda kl. 3 muzyka A j. niemiecki H

  j. niem. JN /

j. ang. JA 

chemia PG
2. ed. wczesn. ed. wczesn. j. angielski W-F j. niemiecki H muzyka A robotyka Ś j. niemiecki JN
3. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. j. ang. JA /    j. niem. JN geografia PG W-F muzyka A robotyka Ś
4. j.ang./infor. ed. wczesn. ed. wczesn.

  j. niem. JN /

j. ang. JA

j. polski PG historia Ś W-F historia H
5. infor./j.ang. muzyka ed. wczesn. historia Ś j. polski A geografia JA W-F WOS H
6. conversation W-F W-F muzyka A historia Ś j. polski JA historia H j. polski      PG
7. ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- --------- -------- j. polski       JN
 
PIĄTEK
  I II III IV Va Vb VI VIII
0. ---------- ---------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- geografia PG
1. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. j. ang. JA / inform. W-F j. polski H biologia PG EDB JN
2. ed. wczesn. ed. wczesn. j. angielski matematyka  H biologia PG informatyka W-F EDB JN
3. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. religia A matematyka Ś biologia PG matematyka H matematyka JA
4. W-F ed. wczesn. ed. wczesn.

inform. /

j. ang. JA

religia A religia A matematyka H matematyka JA  
5. ed. wczesn. mała motoryka ed. wczesn. godz. wych. JA conversation JN matematyka Ś j. polski H W-F
6. ed. wczesn. j. angielski ed. wczesn. j. polski JA godz. wych. Ś conversation JN j. polski H W-F
7. ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- --------- -------- ------------

 

;