Plan lekcji

PONIEDZIAŁEK
  I II III IV Va Vb VI VIII
0. ---------- ---------- ----------- robotyka       Ś ------------ ------------ ------------ fizyka JN
1. ed. wczesn. ed. wczesn. W-F przyroda PG technika A robotyka       Ś matematyka H fizyka JN
2. ed. wczesn. robotyka Ś ed. wczesn. j. polski JA W-F technika A matematyka H biologia PG
3. robotyka Ś ed. wczesn. ed. wczesn. technika A matematyka JA W-F geografia PG matematyka H  
4. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. W-F matematyka JA godz.wych. JN technika A matematyka H
5. ed. wczesn. j. angielski ed. wczesn. matematyka H j. polski PG plastyka A W-F conversation JA
6. W-F motoryka mała j. angielski matematyka H   j. polski PG matematyka Ś conversation JA j. polski JN
7. ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- --------- -------- j. polski JN

­

WTOREK
  I II III IV Va Vb VI VIII
0. ---------- ---------- ----------- ---------- -----------     ----------- ------------ ------------          
1. religia ed. wczesn. ed. wczesn. j. polski JA plastyka A j. angielski Ś matematyka  H W-F
2. W-F ed. wczesn. religia j. polski JA j. angielski Ś j. niemiecki PG matematyka H j. niemiecki JN
3. conversation religia conversation plastyka A j. niemiecki PG matematyka Ś j. ang. JA /       j. niem. JN W-F
4. ed. wczesn. informatyka ed. wczesn. j. ang. JA / j. niem. JN W-F historia Ś godz. wych. H WOS PG
5. ed. wczesn. j. angielski ed. wczesn. historia Ś W-F j. polski A j. niem. JN /     j. ang. JA historia H
6. ed. wczesn. W-F ed. wczesn. j. niem. JN /     j. ang. JA historia Ś j. polski A historia PG j. angielski H
7. ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- --------- j. polski       PG j. angielski H

 

ŚRODA
  I II III IV Va Vb VI VIII
0. ---------- ---------- ----------- ---------- ----------- j. polskiJN ------------ j. polski JA
1. ed.wcz.A/ j.ang. religia informatyka conversation H j. polski JN matematyka Ś plastykaA j. angielski JA
2. j.ang.A/      ed. wcz. ed. wczesn. religia W-F j. angielski JN matematyka Ś inform. /       j. ang. JA matematyka PG
3. religia ed. wczesn. ed. wczesn. matematyka H j. angielski JN W-F j. ang. JA/ inform. matematyka PG
4. ed. wczesn. conversation ed. wczesn. matematyka H matematyka Ś W-F religia PG informatyka
5. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. religia A matematyka Ś j. angielski H j. polski JN W-F
6. ed. wczesn. W-F ed. wczesn. j. polski JA informatyka j. angielski H j. polski JN ------------
7. ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- --------- -------- ------------

 

CZWARTEK
  I II III IV Va Vb VI VIII
0. ---------- ---------- ----------- ----------- robotyka Ś ----------- j. ang. JA/       j. niem. JN chemia PG
1. j.ang./infor. j. angielski robotyka Ś przyroda kl. 3 muzyka A j. niemiecki H

j. niem. JN /

j. ang. JA

chemia PG
2. infor./j.ang. ed. wczesn. j. angielski W-F j. niemiecki H muzyka A robotyka Ś j. niemiecki JN
3. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. j. ang. JA /    j. niem. JN geografia PG W-F muzyka A robotyka Ś
4. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn.

j. niem. JN /

j. ang. JA

j. polski A historia Ś W-F historia H
5. ed. wczesn. muzyka ed. wczesn. historia Ś j. polski A geografia JA W-F WOS H
6. ed. wczesn. W-F W-F muzyka A historia Ś j. polski JA historia H j. polski    PG
7. ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- --------- -------- j. polski      JN

 

PIĄTEK
  I II III IV Va Vb VI VIII
0. ---------- ---------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- dor.zaw. JN
1. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. j. ang. JA / inform. W-F j. polski H biologia PG godz. wych. JN
2. ed. wczesn. ed. wczesn. j. angielski matematyka H biologia PG informatyka W-F matematyka JN
3. ed. wczesn. ed. wczesn. W-F godz. wych. JA matematyka Ś biologia PG matematyka H matematyka JN
4. W-F ed. wczesn. ed. wczesn.

inform. /

j. ang. JA

religia A religia A matematyka H geografia PG
5. ed. wczesn./
j. ang.
ed. wczesn. ed. wczesn. W-F conversation JN matematyka Ś j. polski H religia A
6. ed. wczesn./
j. ang.
ed. wczesn. ed. wczesn. j. polski JA godz. wych. Ś conversation JN j. polski H W-F
7. ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- --------- -------- ------------

 

----------

----------

-----------

robotyka        Ś

------------

------------

------------

fizyka  JN

ed.wczesn.

ed. wczesn.

W-F

przyroda PG

technika  A

robotyka        Ś

matematyka H 

fizyka  JN

ed.wczesn.

robotyka Ś

ed. wczesn.

j. polski JA

W-F

technika A

matematyka  H 

biologia PG

robotyka Ś

ed. wczesn.

ed. wczesn.

technika A

matematyka  JA

W-F

geografia PG

matematyka  H 

ed. wczesn.

ed. wczesn.

ed. wczesn.

W-F

matematyka  JA

godz.wych. JN

technika A

matematyka H

ed. wczesn.

j. angielski

ed. wczesn.

matematyka  H 

j. polski PG

plastyka  A 

W-F

conversation JA

W-F

motoryka mała

j. angielski

matematyka  H 

j. polski PG

matematyka  Ś

conversation JA

j. polski JN

----------

----------

-----------

-----------

----------

---------

--------

j. polski JN

;