Plan lekcji

 

PONIEDZIAŁEK
  I II III IVa IVb V VI VII VIII
0. ---------- ---------- ----------- ---------- ----------- j. polski JA ------------ informatyka fizyka Ś
1. j. angielski W-F j. ang. / inform. przyroda PG technika A j. polski  JA matematyka JN fizyka Ś historia H
2. j. angielski ed. wczesn.

inform. /

j. ang.

technika  A historia H matematyka Ś jęz. polski JA biologia PG j. angielski JN
3. ed. wczesn. ed. wczesn. W-F j. ang. JA / inform. matematyka Ś biologia PG technika A historia H godz. wych. JN
4. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn.

  inform. /

j. ang. JA 

matematyka  Ś technika  A przyroda PG W-F W-F
5. ed. wczesn. religia ed. wczesn. matematyka Ś j. polski JN W-F historia H j. angielski JA informatyka
6. W-F ed. wczesn. j. angielski matematyka Ś j. polski  JN godz.wych. H informatyka j. angielski  JA j. polski PG
7. ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- --------- -------- ------------ ----------

WTOREK
  I II III IVa IVb V VI VII VIII
0. ---------- ---------- ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ W-F W-F
1. ed. wczesn. j. angielski j. ang JA / ed. wcz muzyka A historia H j. polski PG matematyka Ś W-F W-F
2. inform. W-F

ed. wcz /

j. ang. 2

historia H muzyka A

j. ang. IN /

j. niem JN

j. polski JA godz. wych Ś matematyka PG
3. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. W-F

j. ang. IN /

j. niem. H

j. niem. JN / j. ang. Ś j. polski JA muzyka A matematyka PG
4. muzyka ed. wczesn. ed. wczesn.

j. niem. JN/

j. ang. PG

W-F historia H j. angielski JA matematyka Ś j. niemiecki A
5. religia ed. wczesn. ed. wczesn. j. ang. JA / j. niem. PG W-F matematyka Ś muzyka A

j. niemiecki

JN

historia H
6. W-F inform. religia j. polski PG j. niem. 2 /   j. ang. JA muzyka A

j. niemiecki

JN

historia H j. angielski Ś
7. ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- --------- --------- --------- chemia Ś
\
ŚRODA
  I II III IVa IVb V VI VII VIII
0. ---------- ---------- ----------- ---------- ----------- ----------- ------------ ------------ chemia Ś
1. ed. wczesn. W-F ed. wczesn. j. ang. JA / inform. godz.wych. A j. polski JN matematyka  PG chemia Ś j. polski H
2. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. plastyka A

inform./

j. ang. JA

matematyka Ś j. polski PG matematyka  JN j. polski H
3. ed. wczesn. ed. wczesn. religia W-F

j. ang. JA /

inform.

plastyka A matematyka  Ś j. polski H matematyka  JN
4. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn.

inform. /

j. ang. JA

religia PG historia Ś W-F j. polski H matematyka  JN
5. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. przyroda PG

j. ang. JA /

inform.

religia Ś W-F matematyka  JN WOS H
6. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. historia H

inform. /

j. ang. JA

W-F religia Ś religia Ś biologia PG
7. ---------- ---------- ----------- ---------- ---------- ---------- religia JA

geografia

Ś

----------

CZWARTEK
  I II III IVa IVb V VI VII VIII
0. ---------- ---------- ----------- matematykaJA j. polski JN ----------- W-F informatyka j. polski H
1. ed.wczesn. j. angielski j. ang. / inform. W-F matematyka JA

geografia

PG

matematyka Ś j. polski H edukacja dla bezp. JN
2. ed.wczesn. ed.wczesn.

inform. /

j. ang.

godz. wych. H W-F matematyka Ś j. angielski JA j. niemiecki JN geografia PG
3. j. angielski j. angielski ed.wczesn.

j. ang. JA/

j. niem. H

przyroda PG matematyka Ś j. niemiecki JN W-F W-F
4. j. angielski ed.wczesn. W-F

j. niem. 3 /

j. ang. JA

plastyka A

j. niem. JN /

j. ang. Ś

informatyka biologia PG religia H
5. religia ed.wczesn. ed.wczesn. j. polski H

j. ang. JA /

j. niem.

j. ang. Ś /

j. niem. JN

plastyka A geografia PG informat.
6. W-F religia ed.wczesn. j. polski H j. niem. Ś / j.ang JA j. polski PG j. angielski IN plastyka A j. niemiecki JN
7. ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- --------- -------- chemia Ś ----------

PIĄTEK
  I II III IV a IV b V VI VII VIII
0. ---------- ---------- ----------- ---------- ----------- ----------- j. angielski JA fizyka Ś ----------
1. inform. j. angielski ed. wczesn. matematyka JN przyroda PG W-F j. polski H j. polski A fizyka  Ś
2. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. matematyka JN W-F

inform. /

j. ang. JA

przyroda PG j. polski A matematyka Ś
3. ed. wczesn. ed. wczesn. W-F j. polski H matematyka JN j. ang. JA / inform. przyroda PG j. angielski A j. polski Ś
4. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. j. polski H matematyka JN

inform. /

j. ang. A

W-F matematyka Ś j. angielski JA
5. ed. wczesn. ed. wczesn. ed. wczesn. W-F j. polski PG j. ang. A / inform. historia H matematyka Ś j. angielski JA
6. zaj. z małej motoryki inform. ed. wczesn. religia Ś j. polski PG W-F godz. wych. JA

j. angielski

JN

WOS H
7. ---------- ---------- ----------- ----------- ---------- --------- -------- ------------ ----------
;