Wykaz zajęć pozalekcyjnych

     WYKAZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

          W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

L.p. Rodzaj zajęć Klasy Dzień Godzina Nauczyciel prowadzący Sala
1 Koło informatyczne III wtorek 7 godz. lekcyjna p. E. Kociemska prac. informatyczna
2 Koło informatyczne I - II piątek 7 godz. lekcyjna p. E. Kociemska prac. informatyczna
3  Koło informatyczne IV - VII poniedziałek 7 godz. lekcyjna p. M. Przybył prac. informatyczna
4  „Sprawne rączki” – zajęcia rozwijające sprawność manualną I - III czwartek 7 godz. lekcyjna p. A. Piotrowska-Zacharska sala kl. II
5  Sport I - II piątek 7 godz. lekcyjna p. P. Majcherski sala gimnastyczna
6  Sport III - IV czwartek 8 godz. lekcyjna p. P. Majcherski sala gimnastyczna
7  Sport V - VII wtorek 8 godz. lekcyjna p. P. Majcherski sala gimnastyczna
8  Koło muzyczne I - IV środa 7 godz. lekcyjna p. B. Łyko prac. językowa
9  Zabawy z językiem angielskim I - II wtorek 7 godz. lekcyjna p. A. Ronkiewicz sala kl. II
10  „I like English” – zajęcia z języka angielskiego III - IV środa 7 godz. lekcyjna p. I. Smolińska sala kl. III b
11 

Koło naukowe

„Alfa i Omega”

IV-VII czwartek 8 godz. lekcyjna p. P. Terkiewicz prac. matematyczna-chemiczna
12  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki IV-VII piątek 0 godz. lekcyjna p. P. Terkiewicz prac. matematyczna-chemiczna
13  Klub małego ekologa I - III poniedziałek 7 godz. lekcyjna p. K. Pawlikowska sala kl. I
14  Koło przyrodniczo-geograficzne IV – VII środa 8 godz. lekcyjna p. A. Atemborska prac. ekologiczna
15  Koło języka angielskiego V – VII poniedziałek 7 godz. lekcyjna p. M. Stanisz prac. matematyczna-chemiczna
16  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego IV – VII środa 0 godz. lekcyjna p. A. Drozd prac. matematyczna-chemiczna
;